รายการข่าวมหาวิทยาลัย ทางโทรทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU-ITV)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 - 10.25 น..

 

รับชมรายการย้อนหลัง
ความเร็ว 256kb/s

 
ปี พ.ศ. : เดือน :   

  ท่านสามารถรับชมรายการข่าวมหาวิทยาลัยได้ โดยการ
  1. เลือกปี พ.ศ. ที่ท่านต้องการชมรายการข่าว
  2. เลือกเดือนที่ท่านต้องการชมรายการข่าว
  3. จะปรากฎรายการข่าวของปี พ.ศ.และเดือนที่ได้เลือกไว้
  4. ให้ท่านคลิกที่หัวข้อข่าวที่ท่านต้องการชมรายการข่าว
  5. รายการข่าวจะแสดงทางจอด้านซ้ายมือ
  6. หากต้องการรับชมรายการข่าวแบบเต็มหน้าจอ ให้ดับเบิ้ลคลิก
  ที่จอด้านซ้ายมือเพื่อขยายขนาดของจอ


ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง